Dojčenie a využitie materského mlieka

 

Programové vyhlásenie Americkej akadémie pediatrov (AAP)

 

AAP program o dojčení a využití materského mlieka je jedným z  najdostupnejších programov od AAP, vzhľadom na jeho dôležitosť pre zdravie rodín v USA a celom svete. Programové vyhlásenie AAP o dojčení konkretizuje výhody dojčenia, jeho skutočné kontraindikácie a tie, ktoré kontraindikáciami nie sú, obsahuje výzvu dojčenia v USA, odporúčania dojčenia zdravých dojčiat, ako aj vysoko rizikových dojčiat a úlohu pediatrov v rámci ochrany, propagácie a podpory dojčenia.

 

 

Výhody

Väčšina zdravotníkov je oboznámená s výhodami dojčenia. AAP neustále upozoňuje na jasný dôkaz toho, že dojčenie chráni pred rôznymi ochoreniami          u dieťaťa ako sú:

 

•                     bakteriémia

•                     hnačka

•                     infekcie dýchacích ciest

•                     nekrotizujúca enterokolitída

•                     zápal stredného ucha

•                     infekcie močových ciest

•                     neskorší nástup sepsy u predčasne narodených detí

•                     diabetes typu 1 a typu 2

•                     lymfóm, leukémia a Hodgkinová choroba

•                     detská nadváha a obezita

 

Výhodami pozitívneho vplyvu dojčenia  na zdravie matky sú aj:

 

•                     znížené popôrodné krvácanie a rýchlejšie zavinovanie maternice

•                     slabšie menštruačné krvácanie  a laktačná amenorea

•                     rýchlejšie dosiahnutie predtehotenskej hmotnosti

•                     znížené riziko rakoviny prsníka a vaječníkov

 

Dojčenie je taktiež veľmi prínosné pre životné prostredie a spoločnosť. Rodiny kde sa deti dojčia majú menšiu chorobnosť a teda rodičia nechýbajú toľko v práci. Pri vytváraní materského mlieka sa nespotrebuje energia ani sa nevytvára odpad navyše, neznečisťuje sa ovzdušie. Neexistuje žiadne riziko kontaminácie a mlieko má vždy správnu teplotu a je pripravené na priame podávanie.

 

Kontraindikácie dojčenia

Jediné skutočné kontraindikácie dojčenia sú nasledovné:

 

•                     deti s klasickou galaktosémiou

•                     HIV pozitívne matky

•                     ďalšie ochorenia, ktoré sú v štádiu skúmania

 

 

 

 

Dojčenie NIE je kontraindikované pri nasledujúcich ochoreniach:

 

•                     deti narodené matkám, ktoré majú hepatitídu B pozitívny povrchový antigén

•                     matky infikované vírusom hepatitídy C

•                     matky, ktoré sú febrilné (ak nie je príčina kontraindikácie uvedená v predchádzajúcej časti)

•                     matky, ktoré boli vystavené na nízkej úrovni chemickým látkam

•                     matky, ktoré sú seropozitívne nosiče cytomegalovírusu (CMV)

•                     matky, ktoré fajčia tabak (aj keď by mali nabádané aby prestali) alebo si príležitostne vypijú

•                     väčšina bábätiek so žltačkou alebo hyperbilirubinémiou môžu byť dojčené bez prerušenia

 

Úloha pediatra

Pediatri môžu hrať kľúčovú rolu pri propagácii dojčenia a podpore rodín. Môžete:

 

•                     vysvetliť výhody dojčenia a riziká umelého mlieka rodičom svojich malých pacientov

•                     samovzdelávať sa o dojčení a možnostiach staroslivosti o dojčiace rodiny v praxi

•                     vedieť ako posúdiť správnosť a efektívnosť dojčenia a zvládnuť bežné problémy dojčenia

•                     poznať miestne zdroje prístupné Vám a Vašim pacientkám (podporné dojčiace skupiny, laktačné poradkyne, atď.}

•                     pochopiť ako používať pomôcky pri dojčení a byť schopný podporiť ženy, ktoré si želajú vrátiť sa do práce alebo školy počas dojčenia

•                     umiestniť pozitívne obrazy dojčenia vo Vašej ambulancii a čakárni a podporovať odstránenie postupov, ktoré zasahujú do dojčenia (vzorky umelého mlieka zadarmo, darčeky, kupóny pre rodičov, separácia matky a dieťaťa, nevhodné obrázky kŕmenia, atď.)

•                     podporiť výskum dojčenia

•                     byť zástancom pozitívnej medializácie dojčenia

 

 

 

 

Výklad pojmov

 

bakteriémia - Prítomnosť rôznych baktérií v krvi

infekcia – nákaza

nekrotizujúca enterokolitída – ťažký zápal čreva, pri ktorom dochádza k odumieraniu určitej časti alebo celého čreva. Vyskytuje sa takmer výlučne u predčasne narodených detí

sepsa – otrava krvi

diabetes – cukrovka

lymfóm, Hodgkinová choroba – rakovina lymfatického systému

obezita - Nadbytok tukového tkaniva v organizme, ktorý sa prejavuje nárastom telesnej hmotnosti nad normálnu úroveň pre daného jedinca s ohľadom na vek, výšku a pohlavie.

laktačná amenorea – chýbajúca menštruácia počas dojčenia

kontraindikácie - príčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby

galaktóza - zložka mliečneho cukru, sacharid

galaktosémia - Dedičná choroba spôsobená neschopnosťou organizmu premeniť galaktózu na glukózu. 

febrilná - horúčková, horúčkovitá

hyperbilirubinémia - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi 

 

 

 

 

 

 

Originál článku v anglickom jazyku nájdete TU

Preklad: Team Plynulá Angličtina