Kmeňové bunky materského mlieka obídu 

dilemu ohľadom emryí

 

Výskum na UWA Hartmann Human Lactation Research Group objavil kmeňové bunky v materskom mlieku, ktoré sa môžu stať potencionálnym etickým a neinvazívnym zdrojom buniek pre inovatívne terapie kmeňových buniek.

V roku 2007 Hartmann Group vydal dokument, ktorý prvýkrát poukázal na to, že materské mlieko obsahuje bunky s vlastnosťami kmeňových buniek.

Členka skupiny a výskumného tímu Dr.Foteini Hassiotou hovorí, že si v roku 2007 čítala dokument a bola ohromená s vlastnosťami týchto buniek a tým, čo môžu urobiť pre dojčatá.

"Rozhodla som sa pripojiť ku skupine a ďalšiemu skúmaniu vlastností týchto buniek a toho, prečo sú v mlieku," hovorí.

"Ďalej sme poukázali na to, že keď sa tieto bunky pestujú, môžu sa premeniť nielen špecifické bunky prsníkov, ale aj mnoho iných typov buniek, ako sú kosti, chrupavky, tuk, pečeň, slinivky brušnej a nervových buniek."

Embryonálne kmeňové bunky sa javili účinným  pri terapii pre celý rad ľudských ochorení,

ale metódy získavania z etického hľadiska bránia využitiu ich potenciálu.

 

"Najúčinnejšími bunkami pri liečbe by mohli byť embryonálne kmeňové bunky, pretože sa môžu premeniť na všetky tieto rôzne typy buniek – preto majú vysoký potenciál," hovorí Dr Hassiotou.

 

Avšak, problém s použitím embryonálnych kmeňových buniek predstavujú etické otázky ohľadom zabitia ľudských embryí pri získavaní týchto buniek”

 

Dr Hassiotou hovorí, že kvôli etickým otázkam spojeným s použitím embryonálnych kmeňových buniek, vedci sa snažia získať a použiť dospelé kmeňové bunky zo zdrojov ako kostná dreň a krv.

 

"To, čo skutočne potrebujeme, sú kmeňové bunky, ktoré sú prístupné z etického hľadiska, získané pomocou neinvazívnej metódy, ktoré sú bohatými zdrojmi a majú vysoký potenciál embryonálnych kmeňových buniek.” hovorí.

 

Podstatné je, že vlastnosti týchto buniek materského mlieka sa dajú prirovnať vlastnostiam  kmeňových embryonálnych buniek – schopnosť premeniť sa na rôzne bunky ľudského tela, čo znamená možnosť vypestovať z nich orgány.

 

Podľa doktorky Hassiotou materské mlieko je možné získať etickým spôsobom, nie sú tam žiadne etické otázky spojené so získaním materského mlieka, a je ho dostatok.

 

"Začali sme tento prieskum, aby sme zistili, prečo sa tieto bunky vyskytujú v materskom mlieku, a spočiatku sme nečakali, že sa zistí ich možnosť rôznorodého využitia.”

 

"Mysleli sme si, že zo špecifických kmeňových buniek prsníka sa môžu stať len špecifické bunky prsníkov," hovorí.

Dr Hassiotou hovorí, že tieto bunky materského mlieka môžu prechádzať do krvného obehu dieťaťa a prispievajú k rastu a vývoju v ranom detstve, v súčasnosti výskum pokračuje ďalej.

 

Dr Hassiotou vyhrala tiež súťaž AusBiotech-GSK Awards Student Excellence. 

 

 

 

Originál článku v anglickom jazyku nájdete TU

Preklad: Team Plynulá Angličtina