Nevyhovuje Vám formulár? Kontaktujte nás iným spôsobom

Nakoľko sme zaneprázdnení, môže sa stať, že Váš hovor nemôžeme vybaviť (mobil máme nastavený na tichý režim) ak sme na obchodnom jednaní, uspávame deti, alebo deti už spia. Môže sa stať, že telefón zdvihneme počas obchodného stretnutia, vybavovania objednávok alebo počas jazdy a v takom prípade Vám nemôžeme venovať 100% našej pozornosti, ktorú si určite zaslúžite. Preto Vás žiadame, aby ste svoje nápady, otázky, pripomienky alebo to, čo máte na srdci nám poslali emailovou správou. Elektronickú schránku kontrolujeme minimálne 2xdenne v čase, keď môžeme odpovedať sústredene a presne - t.j. s prístupom, akým by mali byť vybavené všetky osobné aj obchodné záležitosti.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete nám a našim projektom.


Kontaktujte nás