Z technických príčin nás prechodne zastihnete na tel.č. 0915 732 583 alebo 0917 411 524.


O čom je kampaň  ?

 

Dojčenie je prirodzeným pokračovaním tehotenstva - bezprostredného spojenia matky a dieťaťa.

Celok je vždy viac, ako súčet jeho častí - Tak, ako manželský pár znamená viac ako dvoch ľudí, dom je viac ako kopa stavebného materiálu, aj dojčenie má hlbší význam, ako kŕmenie dieťaťa. Dojčenie plní viaceré úlohy - okrem výživy napríklad aj termoreguláciu dieťaťa, potrebu pocitu bezpečia, ktorý je prirodzenou potrebou každého z nás. Ak si uvedomíme tento fakt a budeme sa ho držať, jednak zabezpečíme správny prístup nielen k dojčeniu, ale celkovo k výchove detí, ďalej pri vyskytnutí problémov a prekážok budeme zvažovať riešenie z pohľadu celkového dopadu na dojčenie aj výchovy. Príchod dieťaťa na svet je sám o sebe zázrakom. Na čo najhlbšie prežívanie a spolupodieľanie tohto zázraku treba sa dôkladne pripraviť. Život je krásny kolobeh a tak,ako na štátnice nestačí týždeň  prípravy, aj príprava ženy priviesť na svet a vychovať zdravé dieťa sa začína oveľa skôr, ako od momentu zistenia dvoch prúžkov na tehotenskom teste.

V rámci  kampane "Dojčiť je IN" chceme ukázať mladým ženám a mužom, akú dôležitosť majú ich rozhodnutia už v mladom veku, dávno predtým, že by reálne plánovali dieťa. Aký dopad môže mať voľba životosprávy, štúdia, záujmov, okruhu priateľov, výber životného partnera a zodpovedné plánovanie rodičovstva na ich životy.

Pri výchove detí je veľmi dôležitý, niekedy kľúčový prístup širšej rodiny. Informácie v rámci kampane budú určené aj pre matky, otcov, svokrov a svokry, sestry, bratov, švagrov, švagriné a ostatných, ktorí sa môžu zapojiť do života mladej rodiny a prispieť tým aj k úspechu dojčenia. 

Šíriť informácie od odborníkov, predovšetkým takých informácií, ktoré máme overené v praxi.

Spustiť kampaň na podporu zodpovednej prípravy dojčenia sme sa rozhodli z dôvodu, že vidíme a zažívame zmysel takejto prípravy pri našich deťoch.

Veríme, že ak ľudia dostanú pravdivé a v praxi využiteľné informácie a tým a možnosť voľby, vo veľkej miere môžu prispieť k vytváraniu trvalých hodnôt.

 

 

Realizačný team projektu Dojčiť je IN  

 

Máte záujem o prednášku v rámci kampane? Vyplňte formulár TU.

 

 


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________