Hlavné partnerstvo

 

 

Pre hlavného partnera kampane zabezpečíme:


-reklamnú plochu 500 x 50 mm na 10.000 ks plagátov rozmiestnených po celom Slovensku min. na 12 mesiacov

-aktívny banner 420 x 150 px na oficiálnej webstránke kampane-uverejnenie PR článku na oficiálnej webstránke kampane 

 

-umiestnenie loga v newsletteri, ktorý bude rozosielaný registrovaným užívateľom portálu 1x za mesiac

-uvedenie spoločnosti pri každej aktivite v rámci kampane (prednášky, články, rozhovory atď..)

 

Výdavky si môžete zaúčtovať do nákladov!

 

Ak máte záujem o cenovú ponuku, napíšte na dojcit.je.in@gmail.com