Staňte sa partnerským predajcom kampane a získajte nových zákazníkov! 

 

"Až 65% českých zákazníkov by si kúpilo radšej výrobok‚ ktorý je spojený s dobrou vecou, 24% by si ho kúpilo aj keď by bol drahší." (Zdroj: Fórum dárců ČR, 2006)

 

 

Kto sa môže stať partnerským predajcom kampane "Dojčiť je IN"?

Partnerským predajcom sa môžu stať podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú tovar alebo služby na území EÚ a splnia podmienky zaradenia do zoznamu partnerských predajcov kampane "Dojčiť je IN"

 

Ako získate nových zákazníkov?

Návštevník oficiálnej webstránky celoslovenskej kampane „Dojčiť je IN“ sa dostane na Váš firemný profil, v sekcii "Zoznam partnerských predajcov". Ak ho Vaša ponuka zaujme, stačí jeden klik a už je na Vašej stránke!

Pri objednávke Vami ponúkanej služby, príp.tovaru , po zadaní Vami zvoleného hesla dostane zľavu.

 

Prečo sa stať partnerským predajcom kampane „Dojčiť je IN“?

Zabezpečíme Vám reklamu:

-kampaň bude propagovaná po celom Slovensku (10.000 plagátov na rôznych miestach, cez regionálne médiá, na partnerských stránkach a na sociálnych sieťach)

-umiestnime Váš firemný profil na oficiálnej webstránke kampane v sekcii "Zoznam partnerských predajcov" s priamym preklikom na Váš web

-merateľné výsledky – nielen počet klikov, ale reálne objednávky s identifikáciou príchodu zákazníka

Privedieme nových zákazníkov:

-návštevníci webu kampane získajú zľavu, ak nakupujú u Vás

-oslovíme ich za Vás po celom Slovensku

 

Aké sú podmienky na získanie titulu partnerského predajcu?

1. Vyplnenie žiadosti o registráciu partnerského predajcu. Súčasťou žiadosti je aj vyhlásenie o tom, že svojou podnikateľskou činnosťou nepodporujete výrobu, distribúciu, predaj a propagovanie náhrad materského mlieka, liekov, zbraní a pornografických materiálov a vaša podnikateľská činnosť je v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka.

2.Zmluva o poskytovaní zľavy pre návštevníkov webu kampane “Dojčiť je IN”.  Sortiment tovaru alebo služieb môžete bližšie špecifikovať (napr. ak vlastníte obchod s textilom, zľava sa môže vzťahovať napr. len na nákup detského tovaru. V prípade reštaurácie zľava sa môže uplatniť v určitých dňoch alebo konkrétnu hodinu. )

Poskytnutá zľava musí byť min. 5 % ceny, ktorú paušálne ponúkate zákazníkom.

3. Úhrada faktúry do splatnosti

4. Dodržanie zmluvných podmienok počas celej doby spolupráce (12 mesiacov)

 

 

Ako sa stať partnerským predajcom?

-Vypňte formulár “Žiadosť o registráciu partnerského predajcu kampane “Dojčiť je IN”.

-Po preverení údajov do jedného pracovného dňa Vám bude vystavená faktúra v elektronickej podobe so splatnosťou 3 pracovné dni + vystavená zmluva.

-Po pripísaní úhrady na náš účet Vám bude vytvorený profil na webstránke www.dojcit-je-in.com .

 

Aký je poplatok pre partnerských predajcov kampane?

-Vytvorenie firemného profilu na základe poskytnutých údajov je zadarmo, uverejnenie a správa profilu na 12 mesiacov je 50 EUR + DPH (celkom 60 EUR s DPH). Cena obsahuje možnosť aktualizácie údajov 1x za mesiac.

-Za nových zákazníkov neplatíte žiadne provízie, zľavu poskytujete priamo zákazníkovi, ktorý si u Vás niečo kúpi.

-Po uplynutí 12 mesiacov svoje partnerstvo môžete obnoviť  za nezmenenú cenu.

 

V akom poradí budú umiestnené profily partnerských predajcov kampane?

Profily budú umiestnené podľa dátumu úhrady poplatku (pripísanie úhrady na náš účet) za firemný profil. V prípade, že v jeden deň bude pripísaných viac úhrad, rozhodujúci je číslo objednávky.

 

Ako si môže držiteľ karty uplatniť zľavu?

Pri elektronickom obchode: zadaním kódu/hesla, ktorá je uvedená vo Vašom firemnom profile.

Pri nákupe/využívaní služieb v kamennom obchode: tento spôsob je v štádiu prípravy.

 

Odkedy budú v platnosti zľavy?

Zľavy vstúpia do platnosti uverejnením profilu na webe kampane "Dojčiť je IN".

 

Aká je očakávaná návštevnosť oficiálnej webstránky kampane “Dojčiť je IN”?

Kampaň bude propagovaná rozmiestnením plagátov formátu A1 na 10.000 rôznych miestach po celom Slovensku (stredné školy, čakárne pediatrov, gynekológov, alergológov, pôrodnice a pod.) + medializácia v rôznych regionálnych médiách.

 

 

Čo bude obsahovať môj profil?

Profil partnerského predajcu obsahuje logo (ak máte), kontaktné informácie, popis, akciové ponuky, fotogalériu (max.5 fotografií), informácie o ponúkanej zľave pre držiteľov Karty sympatizanta kampane "Dojčiť je IN". VZOR profilu partnerských predajcov nájdete kliknutím SEM.