Regionálne hlavné partnerstvo

 

 

Pre regionálneho hlavného partnera zabezpečíme:

 

-reklamnú plochu 250 x 50 mm na 1250 ks plagátov rozmiestnených v danom kraji min. na 12 mesiacov

-aktívny banner 420 x 100 px na oficiálnej webstránke kampane


-uverejnenie PR článku na oficiálnej webstránke kampane 

 

-umiestnenie loga v newsletteri, ktorý bude rozosielaný registrovaným užívateľom portálu 1x za mesiac

-uvedenie spoločnosti pri každej aktivite v rámci kampane v danom kraji (prednášky, články, rozhovory atď..

 

Výdavky si môžete zaúčtovať do nákladov!

 

Ak máte záujem o cenovú ponuku, napíšte na dojcit.je.in@gmail.com