Pre spoluprácu s nami sa rozhodli aj:

 

Vodax a.s. - výrobca dojčenskej vody Lucka

 

 

Ecovea s.r.o. - prevádzkovateľ internetového obchodu Biobaby.sk

 

 

EUROBEN s.r.o. - expert na sťahovanie

 

 


Popis projektu

 

Poskytujete kvalitné služby či tovar?

Chcete, aby o tom vedeli desaťtisíce ľudí?

Odlíšte sa od konkurencie tým, že podporíte dobrú vec.

Ľudia si to zapamätajú! 

Popis služieb pre partnerov kampane  

 

 

Formy kampane:

 

Plagáty (formát A1, plnofarebné) umiestnené na stredných školách, v čakárňach zdravotníckych zariadení, v pôrodniciach

 

Oficiálna webstránka projektu www.dojcit-je-in.sk

 

Bannerový systém

 

Organizovanie a podpora prednášok odborníkov

 

Doba realizácie: 1.12.2011 – 31.12.2013.

 

Aktuálnu ponuku pre partnerov nájdete TU

 

Podmienky partnerstva:

Písomná objednávka

Vyhlásenie o tom, že Partner svojou podnikateľskou činnosťou nepodporuje výrobu, distribúciu, predaj ani propagáciu náhrad materského mlieka, liekov, zbraní a pornografických materiálov.

Vyhlásenie o tom, že podnikateľská činnosť partnera je v súlade s Medzinárodným kódexom marketingu náhrad materského mlieka.

Úhrada faktúry za objednané služby do dňa splatnosti

Dodanie firemného loga / reklamy v kvalite vhodnej na tlač /formát JPG, PNG, PDF/

 

Všeobecné stanovy:

 

Kampaň organizuje, v plnej miere realizuje a za realizáciu zodpovedá subjekt „Dávid Brňák – L.I.S.T. Mudrochova 7478/3, 831 06 Bratislava , IČO: 45694541, IČ DPH: SK1077569119,  (ďalej ako „Organizátor“)

Partnerom kampane sa môžu stať podnikateľské subjekty a organizácie, ktoré splnia VŠETKY podmienky partnerstva, ktoré sú uvedené vyššie.

 

Organizátor kampane si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku na partnerstvo v prípade, že podnikateľská činnosť objednávateľa je v rozpore s dobrými mravmi.

Poplatok za partnerstvo je fakturovaná ako "reklamné služby" a dá sa zaúčtovať do nákladov ako výdavok za reklamné a propagačné služby.

Možnosť dojednania zmluvného dodatku exkluzivity partnerstva, t.j.že z uvedeného segmentu, napr.farby-laky, minerálne vody, výroba nábytku atď. Vaša spoločnosť bude jediná  medzi partnermi.

Poplatok za exkluzivitu je +40% základného poplatku.

Dodatok o exkluzivite partnerstva  je možné poskytnúť iba v prípade, že z uvedeného segmentu do termínu Vašej registrácie nemáme registrovaného iného partnera.

 

Splatnosť faktúry : 3 pracovné dni. Splatnosť faktúry je stanovená na základe skúseností s partnermi nášho predchádzajúceho projektu.

Poradie reklamy (Logá umiestnené na plagátoch a pútače na webstránke) určuje dátum pripísania úhrad na účet organizátora. V prípade, že v jeden deň bude pripísaných viac úhrad, rozhodujúci je číslo objednávky.

Organizátor sa zaväzuje informovať partnerov o priebehu kampane elektronicky (emailom) a to minimálne v rozsahu: vzhľad plagátov kampane, spustenie webstránky, miesto umiestnenia plagátov, miesto a čas konania prednášok v rámci kampane.

Podrobný popis kampane

 

 

Vypracovala: Katarína Brňáková                                                                               

 

UPOZORNENIE: Projekt je duševným vlastníctvom spoločnosti „Dávid Brňák – L.I.S.T.“ Akákoľvek reprodukcia projektu alebo jeho častí tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora prísne zakázaná. 

 

Prečo sme sa pustili do kampane?

Informácie o nás a referencie