Prečo sa stať partnerom

 

"Až 65% českých zákazníkov by si kúpilo radšej výrobok‚ ktorý je spojený s dobrou vecou, 24% by si ho kúpilo aj keď by bol drahší." (Zdroj: Fórum dárců ČR, 2006)

 

Prečo podnikať zodpovedne?

V súčasnosti si princípy zodpovedného podnikania osvojuje čím ďalej tým viac firiem. Priamo úmerne s tým rastie aj dopyt po dôkazoch výhod takého podnikania. Tieto otázky si kladú zákazníci, zamestnanci, vláda, komunity a, samozrejme, aj akcionári. Tých pritom najviac zaujíma finančný efekt takéhoto prístupu k podnikaniu. Žiaden z obhajcov zodpovedného podnikania netvrdí, že firmy by sa mali vzdať svojho prvotného a legitímneho cieľa, ktorým je vytváranie zisku, a namiesto toho sa venovať charite. Poukazujú len na to, že ak firmy k snahe vytvárať zisk pridajú aj záujem o celkové fungovanie spoločnosti a životné prostredie, prinesú úžitok nielen sebe, ale aj spoločnosti. Obhajcovia spoločensky zodpovedného podnikania tvrdia, že „byť dobrý je dobré z finančných dôvodov“, že zveľaďovanie spoločnosti a životného prostredia prinesie firmám prostredníctvom zvýšenej reputácie a produktivity zamestnancov finančný zisk.

Kritici spoločensky zodpovedného podnikania však tvrdia, že jedinou úlohou firiem je produkovať zisk a nestavať si ďalšie ciele, ktoré ich môžu odviesť od hlavného poslania. Napríklad Milton Friedman, klasik neo-liberálnej ekonómie a veľký kritik spoločensky zodpovedného podnikania, vo svojich článkoch zo sedemdesiatych rokov zdôrazňuje, že jedinou zodpovednou úlohou biznisu je maximalizovať zisk, a nie venovať sa komunitným aktivitám. Trhové ekonomiky fungujú, keď sa firmy snažia získať čo najvyšší profit pre svojich akcionárov. V konečnom dôsledku má potom vďaka neviditeľnej ruke trhu, ktorá tento zisk prerozdeľuje, z prioritu firmy úžitok každý: akcionári, zamestnanci, spotrebitelia aj vláda1.

 

Aké sú výhody zodpovedného podnikania?

 

1. Umožňuje manažovať riziká.
Zodpovedný prístup prejavujúci sa v manažovaní ľudských zdrojov, v kontrole kvality produktov a environmentálnych štandardov môže ochrániť firmu pred nákladnými súdnymi spormi, a z nich vyplývajúcich škôd na mene značky. Rovnako môže zmierniť snahu vlády regulovať trhový segment alebo firmu. 

 

2. Pomáha zvyšovať zisky.
Správanie spotrebiteľov sa mení, a ľudia čoraz viac podporujú firmy, o ktorých si myslia, že konajú zodpovedne. Mnohé prieskumy poukazujú na to, že spotrebitelia sú ochotní nakupovať od zodpovedných spoločností, ba dokonca, za produkty firiem, ktoré nie sú angažované v súdnych sporoch sú ochotní zaplatiť viac. Firmy, ktoré sú dodávateľmi pre väčšie korporácie, musia dodržiavať štandardy zodpovedného podnikania.

66 % opýtaných deklarovalo dôležitosť informácií o zodpovednom podnikaní firmy pri rozhodovaní o kúpe jej tovarov a služieb. Až 10% z opýtaných už v minulosti prejavilo nesúhlas s nezodpovednými praktikami firiem bojkotom ich výrobkov alebo služieb. (Zdroj: Nadácia Pontis, 2008)

Až 65% českých zákazníkov by si kúpilo radšej výrobok‚ ktorý je spojený s dobrou vecou, 24% by si ho kúpilo aj keď by bol drahší. (Zdroj: Fórum dárců ČR, 2006)
Ak by spokojnosť zamestnancov stúpla o 5%, narástla by spokojnosť zákazníkov o 1,3%, čo by viedlo k zvýšeniu zisku o 0,5%. (Zdroj: Sears, 2000)

 

3. Pomáha znižovať náklady.
Zvyšuje tlak na efektívne využívanie zdrojov, čím podporuje úsporu energií a materiálov. Dôkazy o ekologickej efektívnosti SZP sú všeobecne známe.

Spoločnosť  KPMG  vo  Veľkej  Británii  sa  v  roku  2002  pripravovala  na  certifikáciu  podľa  noriem  ISO 14 001. Rok  po  uvedení ekologickej  politiky  do  praxe, KPMG  nameralo  úspory  vo  výške 250 000 libier. (Zdroj: Svetová banka, 2003)

 

4. Podporuje inováciu.
Môže stimulovať inovatívne myslenie a postupy riadenia, čím prispieva k zvýšenej konkurencieschopnosti firmy. Niektorým spoločnostiam sa úspešne podarilo vyvinúť nový produkt s vynikajúcim environmentálnym prospechom alebo produkt určený marginalizovaným skupinám.

Spoločnosť IBM si vytýčila cieľ výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie počítačov a počítačových centier. Na „zelenom“ projekte bude pracovať zhruba 850 špecialistov. (Zdroj: agentúra DPA, 2007)

 

5.  Pomáha firmám udržať si legitimitu.
Spoločensky zodpovedné podnikanie vníma firmu ako člena spoločnosti, ktorá sa skladá z množstva skupín stakeholderov. Firma by so všetkými skupinami mala viesť otvorený dialóg. V prípade, že sa jej to darí, dokáže ich presvedčiť, že pomáha vytvárať spoločnosť, že neničí životné prostredie. Tým si zvyšuje reputáciu a  od stakeholderov ľahšie získa oprávnenie pôsobiť vo zvolenom segmente trhu.

 

6.  Pomáha pri budovaní dôvery a značky.
Obchod čoraz viac závisí od reputácie, dôvery a značky. Spoločensky zodpovedné podnikanie pomáha zvyšovať dôveru a  budovať dobré meno firmy, čím z dlhodobého hľadiska prispieva k zvýšenej hodnote značky, trhových podielov a lojalite zákazníkov.

 

7. Umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov.
Manažment ľudských zdrojov je jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa uplatňuje zodpovedné podnikanie. Ovplyvňuje napríklad prístup k odmeňovaniu, zosúladenie pracovného a súkromného času, kariérny postup, tréningy a vzdelávanie, politiku boja proti diskriminácii. Prostredníctvom zodpovedného podnikania zamestnanci dostávajú šancu získať dobré pracovné skúsenosti a spolupodieľať sa na riadení podniku. Zodpovedné podnikanie má tak priamy vplyv na lojalitu zamestnancov, pozitívnu prezentáciu spoločnosti na verejnosti, znižovanie miery fluktuácie a zvyšovanie produktivity.

Približne 41% spokojných zamestnancov odporučí výrobok alebo službu firmy, v ktorej pracujú. Rovnako by sa správali  len 4% nespokojných zamestnancov. (Zdroj: MORI, 2001)

 

8. Zvyšuje príťažlivosť pre investorov.
Investičné fondy si častejšie vyberajú investičné príležitosti podľa kombinácie finančných, sociálnych, environmentálnych a etických faktorov, pretože kritériá spoločensky zodpovedného podnikania pre nich znamenajú garanciu bezpečnosti a dlhodobej udržateľnosti firmy. V štátnych objednávkach sa čoraz častejšie objavujú štandardy zodpovedného podnikania definujúce požiadavky na pracovné podmienky a ochranu životného prostredia.

 

Zdroje:

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie, firemná filantropia, komunitné investovanie, Nadácia Pontis 2008

1Milton Friedman: The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, in: New York Times Magazine, 1970

 

 

Originál článku: https://www.zodpovednepodnikanie.sk/o-zodpovednom-podnikani/preco-podnikat-zodpovedne/