Apríl

 

 


Poznáme meno výhercu našej aprílovej súťaže!

Správna odpoveď bola: v Nitrianskom kraji pracuje 6 poradkýň pri dojčení.
Nakoľko v čase položenia súťažnej otázky ich bolo 7, prijali sme aj túto odpoveď.

Spomedzi tých, ktorí nám poslali správnu odpoveď, s pomocou malej Rebeky sme vyžrebovali meno výhercu.
Sladký domček z cukroviniek získava

 

Miroslava Michliková
 

Blahoželáme! :-)


Výherkyňu sme kontaktovali emailom kvôli odovzdaniu výhry.

 Ďakujeme Vám za účasť