August

 

Poznáme meno výhercu našej augustovej súťaže!

Správna odpoveď bola:
Dieťa by malo byť priložené na prsník hneď po pôrode.

Spomedzi tých, ktorí nám poslali správnu odpoveď sme vyžrebovali meno výhercu.
Sladký domček z cukroviniek získava

 

Barbora Pacvonová

 

 

 


Blahoželáme! :-)

 

ilustračný obrázok


Výherkyňu sme kontaktovali emailom kvôli odovzdaniu výhry.