September

 

 

 

Poznáme meno výhercu našej septembrovej súťaže!

Správna odpoveď bola: Prvá časť kurzu pre poradkyne v dňoch 22-23.9.2012 sa konala v Banskej Bystrici.


Spomedzi tých, ktorí nám poslali správnu odpoveď sme vyžrebovali meno výhercu.
Sladký domček z cukroviniek získava

 

 

Marianna Oriešková

 

 

 

 

Blahoželáme! :-)

 

ilustračný obrázok


Výherkyňu sme kontaktovali emailom kvôli odovzdaniu výhry.