Máj

 

 


Poznáme meno výhercu našej májovej súťaže!

Správna odpoveď bola: "Rooming in" znamená 
neustály spoločný pobyt matky a dieťaťa na izbe 24 hodín denne.

Spomedzi tých, ktorí nám poslali správnu odpoveď sme vyžrebovali meno výhercu.
Sladký domček z cukroviniek získava

 

Ing.Katarína Cimbalová
 

Blahoželáme! :-)


Výherkyňu sme kontaktovali emailom kvôli odovzdaniu výhry.

 Ďakujeme Vám za účasť